Huisregels

HUISREGELS VILLA VINOTEL

! Alle aanwijzingen van medewerkers van Villa Vinotel, die verband houden met de huisregels, dienen te worden opgevolgd.

Heeft u hierover klachten? Meld deze in dat geval bij de bedrijfsleiding.

! Onder alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter, wij zijn bevoegd om uw verblijf, kamer of suite te betreden in geval van het niet naleven van onze huisregels.

! In verband met brandveiligheid in en om Villa Vinotel is het NIET toegestaan om kaarsen aan te steken.

! In geval van brandalarm dient u direct het pand te verlaten.

! Bij het inchecken dient u een geldig legitimatiebewijs aan ons te kunnen tonen.

! Het is NIET toegestaan om ongeregistreerde gasten in Villa Vinotel te ontvangen.

! Het is verboden om ongeregistreerde gasten op de kamers van Villa Vinotel te ontvangen.

! Indien er andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht om Villa Vinotel te verlaten.

! Op diverse plekken binnen en buiten Villa Vinotel hangen verschillende camera’s voor uw en onze veiligheid. Een ieder die zich in en om Villa Vinotel bevindt, stemt toe in het maken van beelden en/of opnames. Deze opnames kunnen in geval van calamiteiten en/of incidenten als ondersteunend materiaal aan autoriteiten getoond worden.

! U dient gevonden voorwerpen in te leveren bij de receptie van Villa Vinotel.

! Villa Vinotel of haar medewerkers is/zijn NIET verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw bezittingen.

! De eigenaar, directie, medewerkers of andere personen van Villa Vinotel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade (materieel of immaterieel) die bezoekers of gasten zouden kunnen ondervinden.

! Indien er gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt om €250,00 aan reinigingskosten in rekening te brengen.

! Indien een alarm afgaat door roken in het pand van Villa Vinotel zullen de voorrijkosten van de brandweer en andere hieruit voorkomende kosten aan u worden doorberekend.

Het is verboden om:

 • nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • eigendommen van Villa Vinotel of haar medewerkers mee te nemen naar buiten. Bij het beschadigen van eigendommen van Villa Vinotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor vernieuwing en/of reparatie hiervan.
 • verdovende middelen te gebruiken, nuttigen, verhandelen, en/of in bezit te hebben tijdens bezoek aan of verblijf bij Villa Vinotel.
 • overlast te veroorzaken middels bijvoorbeeld harde muziek of ander lawaai, onhebbelijk gedrag, of ander soort overlast voor een ander.
 • een kamer te reserveren op uw naam zonder dat u er zelf verblijft.
 • met meer dan het toegestane aantal personen op de kamer bij Villa Vinotel te verblijven.
 • betaalde gasten te ontvangen op de kamer, ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • te roken op of vanuit de kamers van Villa Vinotel.
 • te roken in het pand van Villa Vinotel.
 • huisdieren mee te nemen in en om het pand van Villa Vinotel.
 • confetti en/of andere versiering te verspreiden op of rondom de kamer. Indien wij dit aantreffen zullen wij genoodzaakt zijn om hiervoor €25,00 aan schoonmaakkosten in rekening te brengen.
 • Uw kamer meer dan wat redelijk is, vervuild achter te laten. (Bij normaal gebruik van de kamer of andere ruimten kunnen er hooguit enkele krummels of dergelijke vervuiling liggen. Wij brengen €25,00 aan schoonmaakkosten in rekening in het geval wij andere vervuiling aantreffen.
 • langer te verblijven dan de aangegeven uitchecktijd. Indien u wilt verlengen, dan kan dit alléén in overleg met de eigenaar of medewerkers van Villa Vinotel en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren vóór 11:00uur. Voor ieder uur dat u langer verblijft zullen wij €10,00 in rekening brengen.

N.B.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Villa Vinotel.